IAIA :: انجمن حسابرسان داخلی ایران
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
 روابط عمومیمرکز دانشمرکز آموزش و تحقیقاتاستانداردها و دستورالعمل هامقررات انجمناخبارکمیته هادرباره انجمن
فراخوان پیشنهاد دوره آموزشی و همکاری در تدریس و تهیه مطالب آموزشی

انجمن حسابرسان داخلی ایران برای طراحی و ارائه دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و تهیه مطالب آموزشی مورد نیاز اعضا، ازتمامی اساتید دانشگاهی و حرفه‌ای که تمایل به همکاری دارند دعوت می‌نماید، پیشنهادات خود را در قالب فرم‌های زیر به ایمیل (tr@iaia.org.ir) ارسال نمایند[*...*]برخی از دوره‌های آموزشی متداول که انجمن حسابرسان داخلی آمریکا و انگلستان ارائه می نماید، و نیز فایل فارسی تهیه شده در این خصوص در لینک زیر در دسترس می‌باشد و می‌تواند مبنای پیشنهاد دوره جدید باشد. انتظار می‌رود عزیزان داوطلب همکاری بتوانند حسب مورد در تهیه مطالب آموزشی (کتاب، جزوه، سی دی، فیلم و آموزش مجازی ...) نیز همکاری نمایند. جهت گیری آموزش‌های انجمن، کاربردی و حرفه‌ای است و باید بتواند به آمادگی، ارتقای سطح دانش و مهارت و بهبود جایگاه حسابرسان داخلی در سازمان‌ها کمک نماید.

دانلود فرم پیشنهاد دوره آموزشی


دانلود فرم پیشنهاد همکاری در تدریس 


دانلود پیش نویس دوره‌های آموزشی انجمن‌های حسابرسان داخلی ایران، شامل دوره های ترجمه شده


دانلود فرم پیشنهاد جزوه / کتاب آموزشی

بازدیدکننده گرامی

سایت جدید انجمن حسابرسان داخلی ایران به آدرس زیر انتقال یافت

www.iaia.org.ir
x