IAIA :: انجمن حسابرسان داخلی ایران
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
 روابط عمومیمرکز دانشمرکز آموزش و تحقیقاتاستانداردها و دستورالعمل هامقررات انجمناخبارکمیته هادرباره انجمن
مهلت ارسال فرم درخواست عضویت

 

تمديد مهلت ثبت نام و معافيت از آزمون ورودي

  

به اطلاع کلیه همکاران شاغل در حرفه حسابرسی داخلی و حسابرسی می رساند پيرو تصمیم هیات مدیره انجمن در جلسه مورخ 1392/04/30 ، کلیه همکارانی که دارای شرایط عضویت در این انجمن می باشند، در صورتی که فرم تقاضای عضویت خود را تا پایان وقت روز یک شنبه مورخ 1392/06/31 از طریق تارنمای ( وب سایت ) انجمن ارسال نمایند، معاف از آزمون ورودی خواهند شد .

 یادآوری می شود اشخاصی که تقاضای عضویت خود را پس از آن تاریخ به انجمن ارسال نمایند، مطابق با آیین نامه تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش انجمن، مشمول آزمون ورودی خواهند شد . 

 

با سپاس

هیات مدیره انجمن حسابرسان داخلی ايران

 

لطفا جهت تکمیل بانک اطلاعاتی و ارسال فرم عضویت به بخش عضویت در انجمن در صفحه اصلی مراجعه شود .


بازدیدکننده گرامی

سایت جدید انجمن حسابرسان داخلی ایران به آدرس زیر انتقال یافت

www.iaia.org.ir
x