IAIA :: انجمن حسابرسان داخلی ایران
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
 روابط عمومیمرکز دانشمرکز آموزش و تحقیقاتاستانداردها و دستورالعمل هامقررات انجمناخبارکمیته هادرباره انجمن
نخستین گروه حسابرسان داخلی خبره (CIA) تعیین شدند
نخستین گروه حسابرسان داخلی خبره (CIA) تعیین شدند - تاریخ خبر: ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ 

مطابق با مفاد اساسنامه انجمن، اسامی نخستین گروه حسابرسان داخلی خبره یا CIA  

(Certified Internal Auditor) به تشخیص کمیته تعیین صلاحیت و متناسب با ضوابط تعیین شده مصوب عمومی مورخ 1393/07/28 انجمن، پس از تایید و تصویب هیات مدیره در تاریخ1394/03/19 تعیین گردیدند.

براین اساس،نخستین مراسم سوگند حسابرسان داخلی خبره در روز چهارشنبه 24تیر 1394 ساعت 18 در دانشگاه الزهرا (س) با حضور تمامی حسابرسان داخلی خبره تعیین شده، برخی از دولتمردان ،نخبگان دانشگاه و صنایع ،مدیران ارشد بازار پول و سرمایه ،مدیران و مسئولان انجمن ها و تشکل های حرفه ای حسابداری و حسابرسی کشور برگزار گردید.

( برای مشاهده متن کامل لطفا بر روی عنوان خبر کلیک فرمایید )

----------------------------------------------------------

از نظر انجمن و طبق ضوابط و مقررات خود، اعضای تعیین صلاحیت شده، می توانند عهده دار مدیریت واحدهای حسابرسی داخلی بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی معتبرکشور شوند و حق امضاء گزارش های حسابرسی داخلی برای ذینفعان را دارند.

ضمنا استاندارد های بین المللی اجرای حرفه ای حسابرسی داخلی که توسط هیات تدوین استاندارد های بین المللی حسابرسی داخلی، تألیف و توسط کمیته فنی و تدوین استاندارد های حسابرسی داخلی انجمن حسابرسان داخلی ایران ترجمه گردیده از تاریخ برگزاری مراسم یاد شده در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت و طبق ضوابط و مصوبات انجمن، رعایت آن برای کلیه اعضا الزامی خواهد بود.

کمیته تعیین صلاحیت و اعضای هیأت مدیره انجمن، نخستین گروه حسابرسان داخلی خبره را مطابق با مفاد اساسنامه، شرایط احراز عمومی و اختصاصی عضویت خبره، تعیین نموده اند.

 

ویژگی های عمومی حسابرسان داخلی خبره

  ویژگی های اختصاصی حسابرسان داخلی خبرهنظرها
نظری برای نمایش وجود ندارد...
بازدیدکننده گرامی

سایت جدید انجمن حسابرسان داخلی ایران به آدرس زیر انتقال یافت

www.iaia.org.ir
x